kosmické zářeníAstrofyzika

Kosmické paprsky, tok částic vysokých energií dopadající na Zemi z kosmického prostoru. Primární kosmické záření je tvořeno především protony a lehkými atomovými jádry s energií až 1020 eV. Interakcí primárního kosmického záření s atomy atmosféry vzniká sekundární kosmické záření, ve kterém jsou zastoupeny fotony, leptony a hadrony. Význam kosmického záření pro fyziku elementárních částic: studium interakcí při velmi vysokých energiích nedostupných v laboratoři, základní objevy nových částic. Význam pro astrofyziku: kosmické záření nese informace o způsobu a místu svého vzniku a o fyzikálních dějích ve vesmíru.Datum vytvoření: 18. 8. 2000
Datum aktualizace: 18. 5. 2024
Autor: -JH-

Odkazující hesla: Forbushův jev, Pavel Alexandrovič Čerenkov, Scott Forbush, ultrarelativistická částice.