kosmické právoPrávo
Soubor norem mezinárodního práva upravující činnost států a mezinárodních organizací při výzkumu a využívání kosmického prostoru. Na rozvoji kosmického práva se aktivně podílejí téměř všechny státy. Přípravou mezinárodních dohod v oblasti kosmického práva byl od roku 1959 pověřen Výbor OSN pro mírové využití kosmického prostoru, mezi jehož členy je i Česká republika. Dosud byly sjednány: Smlouva o kosmu (z roku 1967), Dohoda o pomoci kosmonautům (z roku 1968), Úmluva o odpovědnosti za škody způsobené kosmickými objekty (z roku 1972) a Úmluva o registraci kosmických objektů (z roku 1975). Z ostatních dohod zaujímají významné místo smlouvy sjednané mezi státy (Intersputnik, Interkosmos). – Rozvoj kosmického práva má značný význam pro upevňování mírového soužití států různých společenských soustav a pro rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a techniky.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 11. 2006
Autor: -red-