KošařeMěstská část Prahy 5, připojena roku 1922. První zmínka pochází z roku 1185, kdy Košaře náležely pražskému svatojiřskému klášteru. Ve 14. století byly v Košařích zakládány vinice. Od roku 1553 až do pobělohorských konfiskací náležely pražské patricijské rodině Myslíků. V roce 1680 byly postiženy morem. Roku 1837 povýšeny na samostatnou obec. Ve 2. polovině 19. století byly dělnickou obytnou čtvrtí.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 11. 2007
Autor: -red-