kosaFyzika
Fyzika, zeměpis, písčitý val nakupený mořskými proudy na mělkém mořském pobřeží, uzavírající záliv. Kosy vybíhají do zálivů a připojují leckdy i několik plochých ostrůvků k pevnině. Zálivové kosy vybíhají od zálivového mysu k protějšímu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 31. 5. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Gardno, lido, Mirim, poloostrov.

Reklama: