koryto vodního tokuHydrologie, přirozená nebo umělá rýha na zemském povrchu, jíž protéká voda, někdy znečištěná odpadními látkami. Každé koryto vodního toku má jistou kapacitu, kterou lze zvyšovat úpravami. Je-li průtok větší nežli kapacita, voda vystupuje z břehů a zaplavuje okolí. Koryto vodního toku se často zpevňuje ve dně nebo i v bocích.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 9. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: Dolní Tunguzka, peřeje, řečiště, splav, strž.