korunovační reversListiny smluvní povahy vydávané v Evropě od 13. století volenými panovníky zpravidla před jejich korunovací. Jsou v nich zajišťována práva, nároky či požadavky voličů, tj. především šlechty, vůči panovníkovi.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 12. 2006
Autor: -red-

Reklama:

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #