koruna českáKoruna Království českého, svazek zemí tvořících od doby Jana Lucemburského český stát. Název se vytvářel od 13.století v souvislosti s růstem české feudální monarchie, v jejíž ideologii se oddělovalo královské důstojenství, symbolizované skutečnou královskou korunou, od území vlastních Čech. Koruna česká pak spojovala všechny tzv. vedlejší země (Moravu, Slezsko, Lužici s Čechami v jeden politický celek.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 8. 2000
Autor: -red-

Reklama: