korpuskulární optikaFyzika
Oblast fyziky a techniky, která se zabývá problematikou řízení pohybu nabitých částic (elektronů a iontů) v elektrickém a magnnetickém poli ve vakuu s cílem zfokusovat částice anebo je zformovat ve svazky. Mezi korpuskuální optiou a světelnou optikou je hluboká fyzická analogie, podle níž lze dráhu nabité částice v elektrických a magnetických polích interpretovat jako výsledek lomu paprsku korpuskulí při průchodu lámavými plochami, jakými jsou například ekvipotenciály elektrického pole. Podle použitých částic se korpuskulární optika dělí na elektronovou a iontovou optiku.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 9. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: iontová optika.