korozní kinetikaNauka o rychlosti korozních reakcí. Popisuje průběh korozního děje a chemické změny korozní soustavy v závislosti na čase. Rychlost chemických reakcí v korozní soustavě není určena pouze počátečním a konečným stavem, ale závisí i na způsobu, kterým reakce probíhá (na tzv. reakčním mechanismu). Studium korozní kinetiky je poměrně obtížné, neboť často probíhá několik reakcí současně, přičemž nejpomalejší z nich určuje rychlost celkového pochodu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 8. 2005
Autor: -red-