korozní inženýrstvíTechnika
Technika, obor využívající vědecké poznatky zejména chemické, elektrochemické a fyzikální metalurgie ke studiu korozních procesů s cílem omezit nebo vyloučit korozní znehodnocování materiálů a zařízení používaných v jednotlivých oborech hospodářství. Korozní inženýrství se zabývá například studiem mechanismů a kinetiky koroze, zdokonalováním, popřípadě zaváděním nových aktivních ochran (elektrochemickou úpravou prostředí, použitím inhibitorů), pasivních ochran (legováním materiálu, volbou vhodného materiálu, použitím povlaků), technikou protikorozních ochran, metodami zneškodňování odpadních produktů z protikorozních ochran, korozní diagnostikou, korozními zkušebními metodami a zkušebnictvím.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 8. 2007
Autor: -red-

Reklama: