korozní článekVodivě spojená soustava dvou nebo více úseků kovového povrchu majících rozdílný elektrický potenciál. Místo, které má v daném prostředí negativní potenciál, se rozpouští a působí jako anoda. Činností korozních článků je podmíněna elektrochemická koroze.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 12. 2006
Autor: -red-