korozní agresivitaIntenzita, jakou korozní prostředí působí na kovový, popřípadě nekovový materiál. Korozní agresivitu nelze obecně definovat, závisí na druhu materiálu i prostředí. Pro elektrochemickou korozi je rozhodující složení roztoku (přítomnost iontů, hodnota pH, teplota, tlak, rychlost proudění, radiace), pro materiály vystavené atmosférickým vlivům je důležitá například vlhkost atmosféry a přítomnost exhalací. Přímořské atmosféry jsou podstatně agresívnější než vnitrozemské. Pro vody jsou významné jejich fyzikálně chemické vlastnosti. Pro půdy je otázka agresivity obtížněji definovatelná, neboť závisí na různých vlastnostech půdy i na druhu použitého materiálu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 9. 2000
Autor: -red-