koroze v plynechChemická koroze kovů vystavených účinku plynných prostředí za zvýšených a vysokých teplot. Je působena plyny oxidačního i redukčního charakteru. Plyny oxidační (kyslík, vzduch, vodní pára, oxid uhličitý, halogeny) vytvářejí na povrchu kovu vrstvu korozních produktů, většinou iontových sloučenin. Redukční plyny (vodík) pronikají do kovu a reagují s kovovými i nekovovými složkami materiálu za vzniku chemických sloučenin, například H2S, H2O, CH4.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 31. 7. 2006
Autor: -red-

Reklama: