koroze v pasívním stavuKoroze charakterizovaná určitou nízkou hodnotou korozního proudu, který bývá v oblasti pasivity nezávislý na potenciálu. Koroze v pasívním stavu se ustálí po překročení pasivačního potenciálu. Rychlost koroze v pasívním stavu je značně zpomalena ve srovnání s rychlostí v aktivním stavu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 31. 7. 2006
Autor: -red-