koroze v kapalináchKoroze, která může probíhat s vodíkovou nebo kyslíkovou depolarizací v závislosti na povaze kovu, na prostředí a fyzikálních podmínkách systému. Vlastnosti kovu jsou určovány chemickou povahou, strukturou a stavem povrchu kovu nebo slitiny. Chemická povaha prostředí se uplatňuje koncentrací vodíkových iontů, vlastnostmi a koncentrací aniontů a kationtů, obsahu rozpuštěných plynů. U systému je důležitá například teplota, rychlost proudění, mechanické namáhání a energie záření.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 31. 7. 2006
Autor: -red-

Reklama: