koroze v aktivním stavuKoroze probíhající za podmínek, kdy nemůže docházet k pasivaci kovu ať již z důvodu jeho nízké reaktivnosti, nebo vlivem aktivujících iontů a značné kyselosti prostředí. Rychlost koroze je ovlivňována řadou faktorů, zejména pH prostředí, přítomností kyslíku a oxidačních látek, možností odstraňování vznikajícího atomárního vodíku aj. Příkladem koroze v aktivním stavu je rozpouštění oceli v neoxidujících kyselinách.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 10. 2006
Autor: -red-