koroze se smíšenou depolarizacíKorozní děj probíhající za účasti vodíkových iontů a rozpuštěného kyslíku. Polarizační křivka děje se skládá z polarizační křivky redukce kyslíku a křivky redukce H+ iontů. Méně ušlechtilé kovy, které v daném prostředí mohou korodovat s vodíkovou depolarizací, budou za přítomnosti kyslíku v roztoku korodovat rychleji o podíl kyslíkové depolarizace.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 3. 2007
Autor: -red-

Reklama: