koroze bludnými proudyKoroze vyvolaná proudem z vnějšího zdroje, který nežádoucím způsobem přejde na konstrukce (uložené nejčastěji v půdě). V místě výstupu se stává předmět anodou, která za přítomnosti elektrolytu koroduje. Koroze bludnými proudy se nejčastěji vyskytuje v blízkostí elektrických drah napájených stejnosměrným proudem nebo uzemnění svařovacích agregátů. Nebezpečí vzniku koroze bludnými proudy lze snížit tzv. drenážemi, tj. odvedením proudu z anody kovovým vodičem k místu jeho vzniku nebo izolací uloženého zařízení, snížením velikostí bludných proudů, katodickou ochranou.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 10. 2006
Autor: -red-

Reklama: