Kornwestheim

MapaMěsta a obce
[Kornwesthajm], město v Německu v Bádensku-Wůrttembersku, 297 m n.m. Má 26400 obyvatel (údaj z roku 1983). Průmysl je zde obuvnický, strojírenský a elektrotechnický.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 10. 2000
Autor: -red-


Reklama: