Korfská deklaraceDohoda podepsaná dne 20.7.1917 na ostrově Korfu srbským ministerským předsedou N. Pašićem a předsedou Jihoslovanského výboru A. Trumbićem. Požadovala sjednocení Srbska a všech jihoslovanských zemí Rakouska-Uherska v jeden nezávislý stát, který by byl konstituční monarchií v čele se srbskou dynastií Karadjordjevićů. 11.8.1917 se ke Korfské deklaraci připojil i Černohorský výbor národního sjednocení (založený v březnu 1917 v Paříži).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 8. 2007
Autor: -red-

Reklama: