korepresor[Latina], afektorová molekula, která se specificky váže s represorem, aktivuje ho pro vazbu s operátorem, a tím zabraňuje syntéze enzymu v procesu enzymové represe. Korepresor je obecně produktem dané enzymové reakce nebo je produktu strukturně velmi podobný.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 10. 2006
Autor: -red-