kořenový činitelAlgebra
Pojem užívaný při řešení algebraických rovnic. Je-li f(x)=aoxn+a1xn-1+...+an mnohočlen n-tého stupně, který má kořen alfa, pak mnohočlen f(x) je (beze zbytku) dělitelný dvojčlenem x-alfa. Tento dvojčlen se nazývá kořenový činitel mnohočlenu f(x).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 1. 2020
Autor: -red-

Reklama: