korelaceFyzika
existence vzájemné souvislosti nebo vlivu mezi dvěma nebo více ději v různých místech prostoru (prostorová korelace) nebo v různých časech (časová korelace). Zjišťování korelace je podmínkou objasnění souvislostí různých dějů, může vést až k odhalení nových fyzikálních zákonů. Stupeň korelace lze kvantifikovat pomocí různých korelačních funkcí.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 10. 2005
Autor: -red-