kopieFotografie, pozitivní fotografický otisk negativu; fotograficky zpracovaný fotografický nebo filmový materiál se stříbrným (černobílým) nebo barvívovým (barevným) pozitivním obrazem. Filmové kopie rozlišujeme podle formátu obrazu a šířky pásu (8, 16, 35 a 70 mm), podle toho, zda obsahují nebo neobsahují zvukový záznam (kopie němá nebo kombinovaná), a podle účelu použití: pracovní kopie slouží k sestřihu filmu, distribuční kopie k promítání v kinech a vysílací kopie k vysílání filmu v televizi. U zvukového filmu existuje buď pás s obrazem a pás se zvukem odděleně (tzv. dvoupás), nebo záznam obrazu a zvuku jsou na jednom pásu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 8. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: