kontrola jakosti svarových spojůSoubor postupů, jimiž se má zajistit vysoká jakost svarových spojů a zabránit tak selhání svařenců v provozu. Kontroluje se vizuálně, popřípadě lupou, zjišťuje se povrchová jakost svarů, výskyt vrubů, trhlin, neprovařených kořenů ap. Důležité jsou i zkoušky bez porušení, k nimž patří magnetické metody zjišťování povrchových a podpovrchových vad, zkoušky rentgenovým a gama-zářením, jimiž lze zjišťovat dutiny, trhliny, strusku, neprovařené kořeny ap. Jakost svarů se někdy kontroluje i vyvrtáním kuželovitého otvoru ve svařeném místě nebo odfrézováním drážky ve svaru. Na opracovaném povrchu je pak možno zjistit hloubku závanu, trhliny, bubliny, vměstky ap. Podle důležitosti svařené součásti nebo konstrukce se jakost kontroluje namátkově nebo úplně.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 7. 2007
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: