konkurence nedokonaláEkonomická teorie vypracovaná J. Robinsonovou jako modifikovaná verze původní neoklasické teorie ceny. Pro konkurenci nedokonalou je typické, že a) nepřistupuje k problému tvorby tržních cen z hlediska celého trhu, ale jen jednotlivých podniků (firem), jejichž produkce vytváří na daném trhu nabídku (vzniká tzv. teorie firmy), b) výsledkem výkladu konkurenčních tržních cen a tvorby cen na monopolizovaných trzích je obecnější neoklasická teorie ceny, v níž je model dokonale konkurenčního trhu pouze jedním z mnoha, c) předpoklad dokonalé konkurence je neadekvátní pro výklad fungování třzního mechanismu, d) k dosavadním modelům trhu připojuje tzv. velkou či Chamberlinovu skupinu (monopolistickou konkurenci). Přenesení teorie ceny na úroveň teorie firmy se v konkurenci nedokonalé nejvíce projevuje záměnou Marshallových křivek celkové (agregované) poptávky a nabídky křivkami průměrného a mezního příjmu (nákladů). Teorie konkurence nedokonalé je pokusem o analýzu monopolu a monopolní ceny v ekonomice, vysvětluje je v podstatě shodně s Chamberlinovou teorií monopolistické konkurence.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 7. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: Heinrich von Stackelberg.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: