konkurenceProces střetávání různých, zpravidla protikladných zájmů tržních subjektů, který je předpokladem fungování trhu. Konkurenční boj existuje vždy mezi nabídkou a poptávkou (konkurence napříč trhem), dále se může odehrávat mezi účastníky poptávky (konkurence na straně poptávky) či mezi subjekty nabídky (konkurence na straně nabídky). Konkurenci strany nabídky, tedy konkurenci mezi výrobci můžeme dělit podle nástrojů používaných v konkurenčním boji na cenovou (prostřednictvím změn cen) a necenovou (klíčovou roli hraje kvalita výrobku, reklama, dobré jméno firmy, značka apod.). Konkurence na straně nabídky se také dělí z hlediska charakteru tržní struktury (postavení jednotlivých producentů na trhu) na konkurenci dokonalou (homogenní tržní struktura – velké množství malých, stejně významných výrobců produkujících stejnorodé výrobky) a nedokonalou (heterogenní tržní struktura). Nedokonalá konkurence může mít podobu monopolu (nejvyhraněnější forma nedokonalé konkurence, pouze jeden výrobce, který má výsadní postavení na trhu), oligopolu (několik producentů, kteří mají rozhodující a nezastupitelný podíl na trhu) či monopolistické konkurence (velké množství výrobců nabízejících diferencovaný produkt).

Datum vytvoření: 17. 2. 2001
Datum aktualizace: 19. 3. 2001
Autor: -KJ-

Odkazující hesla: kompetice.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: