koncentraceChemie, v širším smyslu veličina vyjadřující relativní zastoupení složky ve směsi. Vyjadřuje se několika způsoby: látkové množství složky dělené součtem látkových množství všech složek je molární zlomek, po vynásobení stem molární (látkové) procento, hmotnost složky dělená hmotností směsi je hmotnostní zlomek, po vynásobení stem hmotnostní procento, analogicky je pomocí objemů definován objemový zlomek, látkové množství složky dělené objemem směsi je koncentrace v užším smyslu (též molární nebo látková koncentrace, dříve molarita), látkové množství směsi dělené hmotností rozpouštědla je molalita, počet molekul složky dělený objemem soustavy je molekulová koncentrace. Látkové množství chemických ekvivalentů dělené objemem směsi je normalita čili ekvivalentová koncentrace.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: biokatalyzátory.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: