komunikační systémSystém dorozumívání umožňující předávání a příjem (přenos nebo sdělování) kvalitativně i kvantitativně diferencovaných informací na úrovni biologických a technických systémů (jedinců). Zákonitý, specificky uspořádaný a účelově zaměřený způsob realizace všech druhů jak jednostranných (jednosměrných, neinterakčních), tak oboustranných (vzájemných, interakčních) komunikací. Ve svém komplexu zahrnuje účastníky komunikace v proměnlivosti jejich vzájemných rolí vůči procesu předávání informací (odesílatel informace – příjemce informace, odesílatel informace -r příjemce informace), jejich předmětné oblasti (univerza, vnější prostředí), subjektivní oblasti (univerza, vnitřní prostředí) spojené s mechanismy kódování a dekódování, komunikační síť tvořenou komunikačními kanály a vnější i vnitřní vlivy podílející se na vzniku informačního šumu (redundance). Důležitou součástí komunokačního systému jsou zpětnovazebné relace, ovlivňující průběh komunikace na základě kognitivní kontroly (zpracování, významové začlenění a operativní použití přijatých informací). Základní dynamickou jednotkou každého komunikačního systému je komunikační proces, určující svou formou a průběhem charakter komunikačního systému.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 11. 2000
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: