komunikační síťPsychologie, prostorové rozložení (schéma, vzorec) cest a způsobů, jimiž se uskutečňuje výměna informací mezi komunikujícími póly na různých úrovních pokrytí komunikačních cílů za použití různých komunikačních prostředků, uspořádání komunikujících prvků, komunikačních médií a komunikačních kanálů ve struktuře daného komunikačního systému. Forma komunikační sítě závisí především na druhu (typu) realizované komunikace, na počtu a vzdálenosti komunikujících prvků a na druhu technických prostředků při jednostranné komunikaci (hromadné sdělovací prostředky) či při komunikaci biologického a technického systému (terminálové komunikace). Zkoumáním komunikační sítě při verbálních komunikacích se zabývá zejména sociální psychologie, studium neverbálních komunikačních sítí (například u subhumánních živočichů), řešící složité problémy dešifrace komunikačních vzorců a tras, využívá poznatky biologie, psychologie, matematických a fyzikálních věd.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 2. 2007
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: