komunální hnutíHnutí komun – v 11. až 13. století boje obyvatelstva západoevropských měst proti feudální vrchnosti za dosažení úplné samosprávy. V severní Itálii a v Toskánsku se městům podařilo získat svrchovanost i nad okolním územím (viz též contado); ve 12. století městské komuny odrazily pokusy římsko německých císařů o podřízení městské správy říši (viz též Lombardská liga). Ve Francii podpořil panovník autonomii měst, aby omezil moc velkých feudálů. Ve Španělsku a v Anglii vydávali panovníci městská privilegia (feuros, charters). V Německu, zejména v Porýní, vedla města boj hlavně s církevními feudály (Worms 1073); politickou moc získala zejména uzavíráním městských spolků (rýnský svaz, hanza). V důsledku komunálního hnutí se města stala demokratickým prvkem ve feudálním zřízení evropských zemí a v některých oblastech nabývala již od 14. století raně kapitalistické rysy (severní Itálie, Flandry).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: boj o investituru, Porýní.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: