kominace[Latina], většinou předposlední část textu středověké listiny, v níž stylizátor a vydavatel hrozí případnému porušiteli právních ustanovení různými tresty.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 9. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: sankce.