kombinace průmyslové výrobyForma koncentrace výroby založena na spojení různých organických souvisejících druhů výroby nebo samostatných specializovaných výrob v jednom podniku nebo ve skupině navzájem spjatých podniků, kde výrobky jedné výroby slouží jako suroviny, polotovary nebo pomocné materiály pro ostatní výroby. Hlavními formami kombinace průmyslové výroby jsou: 1. Vertikální kombinace, která vystupuje v těchto formách: a) kombinace založena na spojení navazujících výrob (hutní kombináty); b) kombinování založeno na spojení hlavní výroby s vedlejší nebo pomocnou výr.; c) kombinace založena na komplexním využití surovin, polotovarů a energie. 2. Horizontální kombinace založena na společném využití určitého výrobního zařízení, popřípadě pracovních sil; všechny tyto formy se v praxi vzájemně prolínají. Kombinace průmyslové výroby je jednou z podmínek technického pokroku a racionální organizace společenské práce.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 10. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: