KolymaŘeka v Rusku v severovýchodní Sibiři; dlouhá 2129 km, povodí 643000 kurz, střední průtok v ústí 3900 m3.s-1. Vzniká soutokem zdrojnic Kulu a Ajan-Jurjach a větší částí toku protéká Kolymskou nížinou. Širokou deltou (3000 kurz) ústí do Kolymského zálivu Východosibiřského moře. Asi na 9 měsíců zamrzá. Výstavba Kolymské hydroelektrárny. Na povodí horní Kolymy těžba zlata.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 10. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: Čerského pohoří, Kolymská nížina, Východosibiřské moře.