kolonizace římskáZakládání nových obcí v cizím prostředí starověkými Římany. Měla za cíl hospodářské i kulturní ovládnutí daného území. Kolonie (latinsky colonia) byla původně zemědělská usedlost. Později tak bylo nazýváno městské sídliště založené Římany v dobyté oblasti a osídlené římskými rodinami, jimž tu byla přidělena půda ze získaného státního území (ager publicus). Prostřednictvím kolonií kontrolovali Římané podrobená území nejprve v Itálii, později též v provinciích. Gaius Gracchus se snažil prosadit založení kolonie na území dobytého Kartága, a poskytnout tak obživu zchudlým římským rolníkům. Za občanských válek a pak za císařství byly v koloniích zakládaných v provinciích usazováni vysloužilí vojáci. Kolonie napomáhaly romanizaci západní částí římské říše.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 8. 2000
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: