kolejové vozidloMěstská doprava
Prostředek pro hromadnou dopravu osob nebo zboží, nesený a vedený kolejí, s ocelovými koly vedenými v koleji okolky. Kolejové vozidlo se dělí podle rozchodu kolejnic, dále na a) kolejová vozidla tažná, lokomotivy a motorové vozy s motorem parním, elektrickým nebo spalovacím a přenosem výkonu na hnací soukolí mechanickým, hydraulickým, hydrodynamickým nebo elektrickým; b) kolejová vozidla tažená, vozy osobní, nákladní, poštovní a speciální. Pro veřejnou dopravu se používají kolejová vozidla železniční, kolejová vozidla pro městskou dopravu a rychlodráhu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 31. 8. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: