kohortaAntický Řím
[Latina], oddíl římského vojska, desetina legie. Jako taktickou jednotku použil kohortu poprvé římský vojevůdce P. Cornelius Scipio Africanus St. V císařské době kromě toho existovaly kohorty jako samostatné jednotky pomocných sborů (auxilia) a pretoriánů dále v městě Římě jako tzv. městské (policejní) kohorty a kohorty hasičů. Pomocné kohorty byly zpravidla číslovány a pojmenovány podle kmenů, z nichž byly rekrutovány, sloužili v nich zpravidla neobčané, kteří po propuštění z vojska dostávali římské občanské právo. – Přeneseně skupina osob mající povahu osobní stráže, družina.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 4. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: legie, manipul, Pasov.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: