kognitivní psychologieOblast psychologických věd zabývající se studiem poznávacích (kognitivních) procesů člověka. Zkoumá nižší i vyšší poznávací procesy a struktury (vnímání, rozpoznávání, chápání, představování, souzení, myšlení, pamatování, fantazii, imaginaci). V širším pojetí zahrnuje i psychologické řeči a psycholingvistiku (analýza vytváření, vnímání a používání symbolických, sémiotických systémů). Vedle vědomých poznávacích procesů studuje kognitivní psychologie i procesy nevědomé (subliminální a podprahové vnímání). V rámci kognitivní psychologie se ustálily pojmy kognitivní mapa (podle E.C.Tolmana hypotetická reprezentace reality, vytvářená jedincem ve formě vztahů prostředků a cíle při cílesměrném jednání), kognitivní schéma (komplexní struktura vznikající ze zkušenosti kombinací prezentovaných podnětových schémat, která rozhoduje o individuální interpretaci jednotlivých podnétů. Vzdálená analogie starého pojmu apercepce) a kognitivní struktura (specifický způsob individuální interpretace okolního světa a vztahů, popsaný K.Lewinem).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 10. 2000
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: