klimaxEkologie
Ekologie, a) vrcholová fáze přemnožení populace; b) konečné stadium sukcese rostlinného společenstva s příslušnou biocenózou. Rozlišuje se klimax klimatický, který je podmíněn podnebím, a klimax edafický, který je podmíněn půdními podmínkami. Sukcese je základem znakem biocenózy, zákonitý proces nahrazování jedné biocenózy druhou až do klimaxu společenstva. Teoretieky by měl na jedné lokalitě existovat jen jediný klimatický klimax a variabilní počet edafických klimaxů, jestliže topografické půdní a vodní poměry převládnou nad makroklimatem. Klimaxové společenstvo má obvykle nejstabilnější homeostatickou vyváženost, největší druhovou diverzitu, produkci i nejekonomičtější koloběh látek a tok energie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: ekologická sukcese, jehličnany.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: