klimatologieGeografie / Meteorologie
Nauka o podnebí; vědní obor příbuzný meteorologii, v současné době zpravidla považovaný za součást meteorologie. Jednotlivým odvětvím meteorologie odpovídají často i odvětví klimatologie, například synoptická nebo dynamická klimatologie, klimatologie mezní vrstvy ap. Podobně bioklimatologie, polisklimatologie (klimatologie městských oblastí), ale i kryptoklimatologie (klimatologie uzavřených prostor a budov). Dendroklimatologie studuje kolísání klimatu na základě nestejnoměrného přírůstku letokruhů stromů, paleoklimatologie změny klimatu v geologických dobách. Aplikace jsou někdy téměř samostatnými odvětvími i v jiných oborech (technická klimatologie). Podle rozsahu sledovaných klimatických jevů se rozlišuje (analogicky k meteorologiii) makro-, mezo- a mikroklimatologie. Popisná část klimatologie se často nazývá klimatografie. Klimatologie pracuje nejčastěji statiststický,i metodami a z hromadných dat, například z dlouhodobých měření, usuzuje na zákonitosti klimatu (zejména na jeho tvorbu jako výsledek mnoha fyzikálních dějů v geografickém prostředí), provádí klasifikace klimatu Země a jejích částí, zkoumá klimatické změny, předpovědi a ovlivňování klimatu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: aeroklimatologie, agrometeorologie, atlas zeměpisný, bioklimatologie, Carl Troll, fenologie, geografie, klimatografie, paleoklimatologie, zemědělství.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: