Kleantés z AssuBiografie / Antické Řecko
*kolem 330 – †232 př.n.l., starořecký filozof, jeden ze zakladatelů stoicismu. Vlastní učení Kleantovo je obtížné eliminovat z obecně stoické koncepce. (Kleantés byl zřejmě spolu se Zénónem z Kitia spoluautorem základních východisek). Podle Kleanta se dělí filozofie na logiku, fyziku a etiku, senzualistickou teorii poznání (katalepsis), logos deterministicky ovládající pasivní látku (podstatu) bez kvalit, pojetí dynamiky světa (neustálá změna) i stoickou etiku.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 3. 2020
Autor: -red-