klášter Na SlovanechKřesťanské stavby

Emauzský klášter – klášter slovanských benediktýnů v Praze, založený roku 1347 Karlem IV., vysvěcený v roce 1372, areál ze 3. čtvrtiny 14. století, přestavován a upravován v 16., 17. a 19. století, zahrnuje čtyřkřídlou hlavní budovu s ambitem (nástěnné malby ze 14. století), trojlodní síňový kostel Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů (po náletu v roce 1945 rekonstruován) a jednolodní barokní kapli sv. Kosmy a Damiána z roku 1657. Národní kulturní památka.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 1. 2022
Autor: -red-

Odkazující hesla: Karel IV., Praha.