klášter blahoslavené Anežky PřemyslovnyKřesťanské stavby

Františkánský klášter v Praze založený v roce 1234, zrušený v roce 1782, ve 20. století po archeologickém průzkumu byl částečně rekonstruován. Stavební komplex zahrnuje kostel sv. Františka z doby po roce 1234, kostel svatého Salvátora z 80. let 13. století s kapitulní síní a kaplí svaté Maří Magdalény, ženský konvent s cihlovou hlavní budovou a refektářem ze 13.–14. století, středověkou ohradní zdí areálu a další objekty. Národní kulturní památka.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 1. 2022
Autor: -red-