kaustika[Kaustyka, řečtina], plocha vyznačující se velkou světlostí (v optice) či výjimečně velkými amplitudami (v seizmice). Příčinou je koncentrace svazku paprsků vycházejících z bodového zdroje a procházejících nestejnorodým prostředím, kterou způsobuje za jistých podmínek refrakce (lom).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 9. 2006
Autor: -red-