katedrový socialismusReformistický směr představovaný skupinou německých liberálních profesorů (odtud socialisté z katedry), národohospodářů a politiků, představitelů sociálně etické školy, kteří ve 2. polovině 19. století poprvé teoreticky "zdůvodnili" pokojné vrůstání kapitalismu do socialismu. Po potlačení Pařížské komuny zorganizovali roku 1872 "Sociálně politický svaz", který propagoval nutnost sociálních reforem a zasahování státu do ekonomických vztahů (zejména opatřeními v sociálním pojištění, zkrácením pracovního dne, změnami v daňovém zatížení). Buržní liberální reformy vydávali za socialistická opatření, aby čelili vzrůstajícímu vlivu sociální demokracie. Hlásali třídní smír mezi proletariátem a buržoazií. Hlavními teoretiky katedrového socialismu se stali stoupenci učení mladší historické školy národohospodářské, zejména G. Schmoller. Ke katedrovému socialismu dále patřili například L. Brentano, W. Sombart, L. Stero a někteří němečtí národohospodáři, například A. Schäffle, A. Wagner.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 7. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: