kasídaPoezie
[Arabština], v literatuře islámské oblasti účelová, to je oslavná nebo útočná báseň s jednotným metrem a pevným rýmovým schématem aa ba ca atd., která zpravidla přesahuje 15 dvojverší. Vznikla v předislámské Arábii, později se v beduínské arábii poezii vyvinula v útvar s přesnou tematickou osnovou: lyrický úvod s milostnými motivy, popis cesty k milence či oslavované osobě a nakonec chvalozpěv na osobu, jíž byla báseň určena. Od počátku 10. století se kasída stávala zejména dvorskou oslavnou básní.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 9. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: Abu'l-Hasan Sistáni Farruchí, arabská literatura, díván.