kartografické zobrazeníZpůsob převádění plochy zemského povrchu prostřednictvím referenčního elipsoidu nebo referenční kartografické koule do roviny. To je možné buď geometrickým promítáním, nebo vhodným matematickým vztahem (kartografické zobrazení perspektivní). Při geometrickém promítání rozeznáváme podle sťředu promítání kartografické zobrazení gnómické (střed promítání je ve středu zemském), stereografické (střed promítání je na povrchu zemském) a ortografické (střed promítání je v nekonečnu). Podle zobrazovací plochy rozlišujeme kartografická zobrazení pravá a nepravá; pravá kartografická zobrazení jsou azimutální, kuželová a válcová; nepravá kartografická zobrazení jsou například Mollweidovo, Goodovo. Podle polohy zobrazovací plochy rozlišujeme kartografická zobrazení v poloze normální, příčné (transverzální) a obecné. Podle vlastností zkreslení je kartografické zobrazení délkojevné (ekvidistantní) a úhlojevné (konformní). Pro území České republiky se nyní používá Gaussovo-Krügerovo konformní transverzální válcové zobrazení v 6° a 3° pásech a dvojité konformní kuželové zobrazení v obecné poloze (Křovákovo).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 7. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: