Karl Wilhelm Friedrich SolgerBiografie
[Zolger], *28.11.1780 – †20.10.1819, německý filozof a estetik. Profesor univerzity ve Frankfurtu a Berlíně. Ve snaze překonat vlivy J. G. Fichta a F. W. J. Schellinga a romantické filozofie vůbec, rozvinul dialektiku objektivního idealistického typu v díle Philosophische Gespräche (Filozofické dialogy). Soustředil se na rozpracování dialektiky umělecké tvorby, zejména na vzájemný vztah ideje a obsahu. Za vyvrcholení jeho estetiky se považuje učení o ironii, která na rozdíl od romantické teorie F. Schlegela vyplývá z dosažení rovnováhy všech stránek uměleckého díla. Solgerova filozofie myšlení vykazuje četné shody se soustavou Hegelovou.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 9. 2006
Autor: -red-

Reklama: