KaribovéSkupina jazykově a kulturně příbuzných indiánských kmenů v Jižní Americe na sever od Amazonky, ve Střední Americe a částečně na Malých Antilách. Jejich jazyky tvoří karibskou rodinu. Většinou zemědělci, doplňkem je lov, rybolov a sběr, někteří jsou pastevci. Z řemesel je rozvinuto košíkářství, hrnčířství a tkalcovství. Některé skupiny ve vnitrozemí Jižní Ameriky do určité míry udržují tradiční způsob života, ostatní vesměs přijali kulturu okolního obyvatelstva. Pocházejí patrně z jihovýchodní Brazílie, odkud postupovali na sever a asi ve 14.–15. století osídlili Malé Antily. V 16. až 17. století byli na Antilách prakticky vybiti, zbytky žijí hlavně na ostrově Dominika. Zkomolením jména jedné ze skupin (Calino) vzniklo jméno Karibales a odtud pak dnešní termín kanibal.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 3. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: Aravakové, Barbados, Grenada, Guyana, kanibalismus, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny, Trinidad a Tobago, Venezuela.

Reklama: