Karel Jůva*17.8.1899 – †1984, český zemědělský odborník a pedagog, jeden ze zakladatelů vědního oboru hydromeliorací v Československu. Po maturitě v roce 1917 byl povolán do války, ze které se vrátil zraněn. V letech 1919-1923 vystudoval obor kulturního inženýrství na České vysoké škole technické v Brně, v roce 1927 obhájil doktorát a v roce 1932 se habilitoval. V období let 1939-1945 působil jako vedoucí inženýr v Technické kanceláři moravskoslezských obcí, měst a okresů. Po válce se v roce 1945 vrátil na VUT v Brně a byl jmenován řádným profesorem meliorací. V letech 1945-1946 byl děkanem stavební fakulty a v období 1951-1952 proděkanem. Na VUT v Brně nově vybudoval ústav meliorací a po roce 1950 katedru hydromeliorací. Zastával řadu význačných pedagogických funkcí na VUT v Brně a stavební fakultě, kromě toho působil i na Vysoké škole zemědělské v Brně. V roce 1960 přešel na agronomickou fakultu VŠZ v Brně, zde vybudoval meliorační obor a vedl katedru zemědělských meliorací prakticky až do roku 1971 a kde zastával četné významné pedagogické funkce.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 9. 2007
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: